Stress

Er zijn meerdere definities of omschrijvingen van stress. De term stress wordt soms gebruikt als aanduiding van een bepaalde situatie of prikkel. Maar ook wordt onder stress verstaan de psychische, fysiologische en chemische veranderingen, die hiervan het gevolg zijn.

Om verwarring tussen beide definities te voorkomen, maakt men daarom wel onderscheid tussen de conditie die stress veroorzaakt (stressor) en de stressrespons, die duidt op het proces dat een gevolg is van de stressor.

Er bestaan verschillen in opvatting over de oorzaak van stress. Stress kan heel ruim worden omschreven als een reactie op elke prikkel of conditie die spanning veroorzaakt, zowel een positieve als een negatieve prikkel. Zelfs een plezierige situatie die spanning oproept, zoals de huwelijks-dag of op vakantie gaan, kan stress veroorzaken. Ook de geestelijke en lichamelijke voorbereiding op een wedstrijd, een bijzondere prestatie
op het werk enzovoort kan stress veroorzaken.


Na enige tijd verdwijnt deze spanning weer en keert het lichaam terug in een toestand van rust. Als stress niet in het belang van een persoon is en als een nare gebeurtenis wordt ervaren, spreken we van negatieve stress. Vast staat dat vooral de negatieve spanningen een gevaar vormen voor de gezondheid, omdat zij de grootste en meer langdurige effecten hebben op het centrale en autonome zenuwstelsel.

GEZOND BEDRIJF !

Risico verzuim is meetbaar

             2011 - 2018 © SaneKC - Privacy Policy                                                        STUDIO182