Consultancy


Een consultancy bestaat uit onder andere belastbaarheids- en risicometingen en fysiotherapie.

De verschillende metingen zijn o.a.


·     Sneltest
Dit omvat een korte test waar al heel snel het risico voor nek-, schouder-, arm- en handklachten uit blijkt. Door werknemers te testen krijgt een organisatie grip op dreigend verzuim.

·     Quickscan
Uitgebreide sneltest waarbij tevens de doorstromingssnelheden van het nek-, schouder- en armgebied worden beoordeeld.

·     "0”-meting (nul-meting)
Zeer complete belastbaarheidsmeting waarbij mensen met forse klachten in het nek-, schouder- arm-en handgebied inzicht krijgen in de oorzaak van de klachten en in de oplossing om de klachten af te laten nemen of te verminderen.

·     Trajecten
Na de nulmeting volgen een aantal vervolgsessies en een sensomotorische training om de klachten in het nek, schouder, arm/hand gebied op te heffen of af te laten nemen. Daarnaast verschaft een dergelijk traject ook veel info om zelf gericht te trainen.
Belangrijk onderdeel van deze sensomotorische training is de sensor-pen: een vernuftige ballpoint met in de schacht een sensor die meet hoe hard er tijdens werken (b.v. schrijven) geknepen wordt. Is die knijpkracht te hoog dan gaat er een lampje knipperen en moet men de knijpkracht verminderen.

Door een paar keer te schrijven/oefenen met de sensor-pen openen de poorten zich beiderzijds (Biofeedbacked). De sensor-pen toont dat de "grip”/werkhouding-wijze verkeerd is. Men wordt zich bewust van verkeerde houding, spierspanning en stress, dit leidt tot gedragsverandering (een vertaling van gevoel naar andere activiteiten in het dagelijks leven; bijv. handen schudden, auto rijden, vlees snijden, computermuizen etc.).


Op scholen wordt de sensor-pen toegepast bij kinderen met schrijfproblemen, coördinatie-stoornissen of schrijfkramp. Het blijkt dat veel kinderen al in een vroeg stadium een foute pengreep hanteren en vaak te veel spanning gebruiken bij het schrijven. Dit kan leiden tot allerlei klachten.
     
De resultaten die tot nu toe zijn bereikt met de sensorpen-methode zijn spectaculair te noemen.

 

·     Ergo-Quickscan
Naast de korte quickscan wordt de zithouding ten aanzien van de werkplek beoordeeld en wordt de werkwijze gescreend.

·     Lage rugklachten
Er is innovatieve methode ontwikkeld voor de behandeling van lage rug-/beenklachten d.m.v. echo-diagnostiek en metingen wordt  de klacht zichtbaar en meetbaar gemaakt. Via een speciale training zullen deze klachten onmiddellijk meetbaar afnemen en/of worden opgeheven.

·     Spreekuren
Op locatie (bij bedrijven) kunnen spreekuren worden gehouden waar met behulp van de innovatieve meetmethodes verzuim meetbaar kan worden gemaakt en huidig verzuim kan worden opgeheven c.q. verminderd.

 

-    Lezingen/Workshops

 

 

GEZOND BEDRIJF !

Risico verzuim is meetbaar

             2011 - 2018 © SaneKC - Privacy Policy                                                        STUDIO182